reconstructive-methode


ONTDEK DE KRACHT VAN RECONSTRUCTIVE

met dank overgenomen van https://www.labsbyreconstructive.be/methode 


Reconstructive heeft zich over de afgelopen 15 jaar ontwikkeld vanuit het systemisch opstellingen-werk. Het is een nieuwe, krachtige methode voor bewustzijnsontwikkeling en transformatie, een unieke combinatie van interactief schaduwwerk, emotioneel lichaamswerk zonder woorden en ademwerk in groep.

In Reconstructive ervaren we het deel van onszelf dat buiten onze gebruikelijke waarneming en controle valt.

Onze menselijke schaduw bevat alle aspecten die we in onszelf en in anderen afwijzen. Schaduwaspecten zijn individueel, familiaal en collectief. Vanuit onze kindertijd gebruikt ons brein deze afwijzingen als bescherming tegen onderliggende pijn, als afscherming dus. Daarom is ons menselijke brein niet in staat kwetsuren te verwerken, geblokkeerde emoties los te maken of onze schaduw te integreren. Zijn primaire functie is afwijzen en afschermen.

Ons lichaam in zijn oorspronkelijke, instinctieve staat - dus alles wat buiten het mentale ligt - is wel in staat pijn, trauma en emoties die we diep in ons dragen, bloot te leggen en gezonder te maken. Het heeft een integrerende functie en is daarom de bakermat voor gelijk welk transformatieproces.

In Reconstructive ervaar je je lichaam in interactie met anderen op een unieke manier. Je gaat de oorsprong van onbewuste herinneringen - je rugzak dus - en van elementen uit je schaduw beleven en in beweging brengen. Je gebruikt hiervoor dat deel van je lichaam, dat buiten je normale waarneming en mentale controle ligt.

Hierdoor geef je de start voor een uniek verwerkings- en genezingsproces. Het vormt de basis voor de ontwikkeling van meer helderheid en innerlijk leiderschap. Je vergroot het draagvlak voor jezelf en voor je emoties. Hierdoor leer je beter omgaan met triggers en je te bevrijden uit lastige relatie-dynamieken, zowel in je intieme relatie, op werkgebied, met je kinderen, ouders of familie. Je brengt eenvoud en daadkracht in je beslissingen.


Reconstructive helpt ons:

  • Contact maken met wat onbewust in ons aanwezig is en wat we nog niet durfden aankijken of beleven
  • Ontwikkelen van een voedingsbodem voor waardigheid en vertrouwen
  • Onderscheid ervaren tussen overgave en controle
  • Herkennen van de overlevingsstatus in onszelf en in onze relaties (vanuit familie, cultuur, opvoeding en religie)
  • Gezonder maken van emoties en de gevolgen van situaties die wij ons bewust of onbewust als overrompelend of traumatisch herinneren
  • Leren over onze innerlijke wereld zodat we op een nieuwe manier voor onszelf kunnen zorgen
  • Direct ervaringen van moed, van natuurlijke kracht en van de openheid van kwetsbaarheid.


In de korte documentaire over Reconstructive BinnensteBuiten die Hilde De Windt in 2024 voor Labs maakte zitten drie getuigenissen verweven.